Ordlista för ventiler
Hur fungerar en kulventil?
Ventilskolan: Hur fungerar en kulventil?
Visa alla

Ventilskolan: Första lektionen

Välkommen!

Nu startar Industriarmaturs ventilskola, här vill vi dela med oss av vår kunskap och förklara ventiler och dess användningsområden för dig.

I det här inlägget börjar vi med att reda ut vad en ventil är och vilka funktioner den kan fylla. Vi kikar också översiktligt på vad du bör tänka på när det gäller ventiler i allmänhet och vilken information som är bra att ha till hands när du ska välja ut ventiler till ditt system.

Då kör vi igång!

Vad gör en ventil?

En ventil används för att stänga av eller reglera media (innehåll) som flödar i en ledning eller ett system.

Det finns många olika funktioner en ventil kan utföra, men de vanligaste är:

 • Avstängning (on/off)
 • Reglering (justera flöde för att förse processen med rätt mängd media)
 • Tryck- eller flödesreducering
 • Backfunktion / Återströmningsskydd
 • Filtrering (ta bort smuts från mediet för att skydda bakomliggande armatur)
 • Säkring (skydda systemet för överbelastning av tryck eller flöde)
 • Injustering (vanligt i värme- och kylsystem för fastigheter bland annat)

Vilka typer av ventiler finns det?

Det finns en mängd olika typer av ventiler beroende på ändamål, men de vanligaste typerna inom industri, process och fjärrvärme är:

 • Kulventil
 • Spjällventil
 • Kägelventil
 • Backventil
 • Injusteringsventil
 • Reglerventil
 • Reducerventil
 • Säkerhetsventil
 • Smutsfilter

Alla typer av ventiler finns i flera storlekar (DN), tryckklasser (PN) och material.

Vad påverkar valet av ventil?

När vi ställs inför att välja ut en ventil finns det några grundläggande parametrar att ta hänsyn till:


Dessa tre "storheter" påverkar vårt val av ventiltyp, material och tryckklass.


Media

Media är benämningen på innehållet i ett system, alltså det som flödar genom rören och ventilerna. Inom industri är vanliga exempel på media hetvatten, ånga och olja. Media kan dock vara vad som helst, allt från glykol och havsvatten till saft, snus eller slam.


Tryck

För att ventilen ska fungera i ditt system behöver den klara av att stå emot det tryck som råder där. Väljer du fel ventil, som inte klarar av trycket i ditt system, kommer den helt enkelt att gå sönder.

Tryck uttrycks oftast i bar eller psi och översätts i ventilsammanhang till en standardiserad tryckklass. Du behöver alltså veta vilket tryck systemet arbetar under för att välja ut en ventil med rätt tryckklass.

När ett system designas bestäms vanligtvis två olika typer av tryck:

 • Arbetstryck är det som ventilen utsätts för i normal drift
 • Designtryck är det tryck ventilen måste klara i maxfallet. - Det är detta tryck du måste dimensionera mot!


Temperatur

Temperatur uttryck i °C är mycket viktigt att ta hänsyn till vid val av ventiltyp och material.

 • Arbetstemperatur är det som ventilen utsätts för i normal drift
 • Designtemperatur är den temperatur ventilen måste klara i maxfallet. - Det är detta tryck du måste dimensionera mot!

Tre saker till du ska tänka på ...

Utöver tryck, media och temperatur finns det tre andra viktiga saker att tänka på när du ska välja ut ventiler, nämligen:

Anslutningar

För att en ventil ska kunna användas i ditt system behöver den anslutas. För att göra det finns det en rad olika anslutningssätt. Vilken du ska välja är beroende av ventiltyp och applikation.

De vanligaste anslutningsformerna är:

 • Flänsar på ventilen
 • Inspänning mellan flänsar (så kallad wafer)
 • Svetsändar
 • Gängändar (invändiga eller utvändiga)

Material

När vi väljer ut en ventil och har media, tryck och temperatur klara för oss är det dags att fundera på vilket material som är lämpligt att använda. Olika media kräver olika material och även yttre omständigheter såsom korrosiv miljö kan spela in.

De vanligaste materialen för en ventil är:

 • Gjutjärn
 • Segjärn
 • Stål
 • Rostfritt stål
 • Syrafaststål
 • Mässing/brons (även kallat rödgods)
 • Plast

Också tätningarna inuti ventilen måste klara av det aktuella mediet. Viktigt att veta är att det finns mjuk- respektive hårdtätningar och de vanligaste materialen är:

 • EPDM
 • NBR
 • PTFE
 • FPM / FKM / Viton
 • Metalltätning (rostfritt stål)

Manövrering

När väl ventilen sitter på plats i ditt system behöver du vrida eller manövrera den på rätt sätt. Det finns tre grundläggande typer av manövertyper: handspak, manuell växel (när det blir för tungt med handspak) eller manöverdon (egentligen en motor)

De vanligaste huvudtyperna av manöverdon är:

 • Elektriskt
 • Pneumatiskt
 • Hydrauliskt

De olika typerna av manöverdon lämpar sig för olika applikationer och situationer. De kan också utrustas med en mängd tillbehör och styrfunktioner beroende på behov.

Checklista

Då har vi gått igenom de grundläggande kriterierna vi använder vid val av ventiler och avslutar med en checklista.

Glöm inte:

 • Media
 • Tryck
 • Temperatur
 • Storlek (DN)
 • Tryckklass (PN)
 • Funktion (Ventiltyp)
 • Anslutningsform
 • Manöverform (handmanöver eller manöverdon?)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.