Kulvert av eternit för fjärrvärme.

Kulvert av eternit för fjärrvärme.