Nästa generations mätsystem för nivåmätning i silor och förråd

LevelWatcher mäter nivåer i silor för fast biobränsle och flytande olja. Anpassad för silor upp till 12 m höjd. Mätvärdena kommuniceras till kundernas leverantörer av bränsle, där den används för mätning och logistikplanering.

Nästa generations mätsystem för nivåmätning i silor och förråd

LevelWatcher mäter nivåer i silor för fast biobränsle och flytande olja. Anpassad för silor upp till 12 m höjd. Mätvärdena kommuniceras till kundernas leverantörer av bränsle, där den används för mätning och logistikplanering.