Hydraulikstyrskåpet IA HECON används för fjärrstyrd och lokal styrning av ventiler försedda med hydrauliska manöverdon. IA HECON levereras i olika utföranden för kontroll av upp en eller flera ventiler. Ett typiskt användningsområde är ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla.

Hydraulikstyrskåpet IA HECON används för fjärrstyrd och lokal styrning av ventiler försedda med hydrauliska manöverdon. IA HECON levereras i olika utföranden för kontroll av upp en eller flera ventiler. Ett typiskt användningsområde är ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla.