Reducerventil | DRV 502 HT
Reducerventil | DRV 702
Visa alla

Reducerventil | DRV 602 HT

Självverkande ventil för reducering av vätskor upp till 120 °C.

Teknisk data
DN80-DN125
PN16-25
1.5-6 bar
Flänsar

Dokument

Datablad

Drift och skötsel

Artikelnr: DRV 602 HT Kategori:
Beskrivning

Reducerventil DRV 602 HT

Användningsområde
Reducerventiler för reducering av vätsketryck med temperaturer upp till 120 °C.

Beskrivning
Självverkande ventil för reducering av trycket i saltvattenledningar. En avlastad kägla håller utgångstrycket möjligast konstant. Utgångstrycket ställs in genom en vridning av inställningsratten. Ett inbyggt smutsfilter ger störningsfri funktion, manometer levereras på begäran.Vid dimensionering väljes normalt samma ventildimension som rördimensionen. För exaktare Kv-värdebestämning står en datorberäkning till förfogande, detta gäller för vatten och luft.

DRV 602 HT DN80-DN125

Montage
Reduceringen bör moteras horisontellt men kan även monteras vertikalt. Reduceringsventilens pil skall peka i flödestiktningen.
Avlastad fjäder ger min. utgångstryck. Genom att spänna fjädern ökas utgångstrycket. Justera på ställratten/skruven till önskat utgångstryck genom att vrida ställratten/skruven medurs (höger) för högre resp. moturs för minskat utgångstryck.

Underhåll
Reducerventilen har inbyggt smutsfilter som rensas vid behov eller i intervall 1ggr / 3 år. Lossa den kompletta överdelen (fjäderkåpa och dess innanmäte) genom att först avlasta fjädern helt, och med hjälp av skruvmejselar, peta loss innanmätet genom manometeranslutningarna (1/4”-anslutningarna).

Godkännande
Uppfyller lägsta ljudnivåklass, Klass 1 i DIN 4109.
Uppfyller krav enligt tryckbärande anordningar 97/23/EG
Typgodkänd av DVGW