Reducerventil | DRV 602
Reducerventil | DRV 502 SW
Visa alla

Reducerventil | DRV 302 SW

Självverkande reducerventil för saltvattenledningar.

Teknisk data
DN15-DN50
PN25
1.5-6 bar
Invändiga gängor

Dokument

Datablad

Drift och skötsel

Artikelnr: DRV 302 SW Kategori:
Beskrivning

Reducerventil DRV 302 SW

Användningsområde
Reducerventiler för reducering av vattentryck i saltvattenledningar.

Beskrivning
Självverkande ventil för reducering av trycket i saltvattenledningar. En avlastad kägla håller utgångstrycket möjligast konstant. Utgångstrycket ställs in genom en vridning av inställningsratten. Ett inbyggt smutsfilter ger störningsfri funktion, manometer levereras på begäran.Vid dimensionering väljes normalt samma ventildimension som rördimensionen. För exaktare Kv-värdebestämning står en datorberäkning till förfogande, detta gäller för vatten och luft.

DRV 302 SW DN15-DN32

Montage
Reduceringen bör moteras horisontellt men kan även monteras vertikalt. Reduceringsventilens pil skall peka i flödestiktningen.
Avlastad fjäder ger min. utgångstryck. Genom att spänna fjädern ökas utgångstrycket. Justera på ställratten/skruven till önskat utgångstryck genom att vrida ställratten/skruven medurs (höger) för högre resp. moturs för minskat utgångstryck.

Underhåll
Reducerventilen har inbyggt smutsfilter som rensas vid behov eller i intervall 1ggr / 3 år. Lossa den kompletta överdelen (fjäderkåpa och dess innanmäte) genom att först avlasta fjädern helt, och med hjälp av skruvmejselar, peta loss innanmätet genom manometeranslutningarna (1/4”-anslutningarna).

Godkännande
Uppfyller lägsta ljudnivåklass, Klass 1 i DIN 4109.
Uppfyller krav enligt tryckbärande anordningar 97/23/EG
Typgodkänd av DVGW