Helsvetsat kulventil med svets/gängände
Helsvetsad kulventil med svets/gänga | IA 1337
ARI Zetrix med dubbelfläns
Vridspjäll | ARI Zetrix
Visa alla

Elektriskt manöverdon | AUMA SQ

AUMA SQ elektriskt manöverdon för on/off eller reglering av 90-gradiga ventiler.

Moment
50-2400 Nm

Dokument

Kategori:
Beskrivning

Elektriskt manöverdon | AUMA SQ

AUMA SQ är ett 90-gradigt manöverdon för on/off och reglering (AUMA SQR).

Inledning
AUMAs produktprogram av ställdon är mycket brett och innefattar allt från mindre ställdon för 90 graders rörelse till stora ställdon för höga moment och linjärdon samt tillhörande snäckväxlar och manövermoduler. AUMAs produkter är uppbyggda enligt modulprincip, vilket gör att kombinering av olika snäckväxlar, ställdon och manövermoduler är mycket enkel. AUMA-don har mycket stora variationsmöjligheter när det gäller att specialanpassa donet i enlighet med kundens önskemål, det kan röra sig om olika lägesindikering, alternativ spänning, olika styrningsalternativ, manövermodul för väggmontage, högre skyddsklass etc.etc.

Användningsområde
Elektriskt ställdon för on/off alternativt reglering för alla slags applikationer.

Beskrivning
Elektriska ställdon används där ventiler inmonteras i system som skall fjärrmanövreras samt kunna samverka i automatiserade system för optimerad styrning. AUMA elektriskt ställdon fås som standard för on/ off manövrering med konstant öppning/stängningshastighet. Standardutrustad med momentbrytare samt vägbrytare. En manövermodul ger kunden möjlighet att manövrera donet utan ett styrskåp. Manövermodulen ger möjlighet att dela upp stängningsförloppet i olika stängningshastigheter. Med PROFIBUS-Interface är digital kommunikation möjlig via fältbus. Det elektriska ställdonet kan anpassas för att passa ett flertal användningsområden. Kontakta IA för dimensionering av reglerdon. Ventiler med elektriska ställdon monteras in i system som ligger i kammare eller inomhus.

AUMA SQ finns i följande storlekar:

  • SQ05.2
  • SQ07.2
  • SQ10.2
  • SQ12.2
  • SQ14.2

Godkännande
Manöverdonen uppfyller krav från olika myndigheter och klassningssällskap etc. Kopior på godkännande erhålles på begäran.