Enkelt nivåövervakning med LevelWatcher
IA LevelWatcher
Visa alla

Återströmning | IA Eco3 F

Återströmningsskydd med flänsar för dricksvattenledningar. Vätskekategori 4.

Dokument

Datablad

Drift och skötsel

Artikelnr: IA Eco3 F Kategori: Etikett:
Beskrivning

Återströmning | IA Eco3 F

Användningsområde
Återströmningsskydd med flänsar för dricksvattenledningar då krav finns för vätskekategori 4.

Beskrivning
Kontrollerbar dubbel backventil. I vilande tillstånd är båda backventilerna stängda och dräneringsventilen från mellanrummet stängd. Vid genomströmning är båda backventilerna öppna och dräneringsventilen stängd. Vid återströmning p.g.a. eventuell läckande bortre backventil byggs ett tryck upp i mellanrummet som öppnar dräneringen i botten och förhindrar läckage genom den första backventilen. En luftspalt mellan ventilhus och dräneringsröret gör hävertåterströmning omöjlig.

  • Kontrollerbar utan demontering.
  • Tre tryckuttag möjliggör kontroll av backventilens täthet. En speciell tryckmätarsats erfordras, se separat instruktion.
  • IA Eco3 F backventil i gjutjärn med flänsar PN 10
  • Levereras i komplett modul med smutsfilter och avstängningsventiler

Montage
Installeras horisontellt med locket uppåt och dräneringsanslutningen nedåt, anslutningen är försedd med fästen för röret utförda så att en luftspalt erhålles.

Godkännande
Uppfyller kraven som återströmningsskydd för dricksvatten i SS-EN1717. Detta innebär vätskekategori 4, vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen.

 

Du kanske också gillar …