Enkelt nivåövervakning med LevelWatcher
IA LevelWatcher
Visa alla

Spjäll med BRC | IA 31300

Metalltätad spjällventil med svetsändar och BRC hydrauliskt manöverdon.

Dokument

Datablad

Artikelnr: IA 31300 BRC Kategori:
Beskrivning

Metalltätad vridspjällsventil med hydrauliskt BRC-manöverdon | IA 31300

Användsningsområde
Avstängningsventil i fjärrvärme- och fjärrkylesystem eller där krav på svetsändar och metallisk tätning föreligger. Ventilerna kan även användas för strypning och reglering. Hydrauldon medgör möjlighet till fjärr- och lokalmanövrering av ventilen.

Beskrivning
Hydrauliska manöverdon används där ventiler inmonteras i markförlagda rörsystem. Med fördel i större DN där stor ställkraft behövs.Genom att använda ett hydrauliskt manöverdon kan ventilen manövreras från marknivå utan att bygga kammare. Med hjälp av hydraulpump kan stora ställkrafter erhållas utan hjälp av elström. Ventil manövreras direkt på plats via påmonterade hydraulslangar och snabbkopplingar eller från manöverskåp vid sidan om ventilbrunn eller kammare. Hydraulpumpen är transportabel och kan väljas som handpump eller eldriven från servicebil. Stängningstiden är beräknad för att ge långsam stängning så tryckslag ej kan uppstå i system. Vid manövrering via manöverskåp finns där även blockenhet med backventiler, snabbkopplingar och visarindikering visande öppet/stängt och ventilläget under manövreringen.

  • IA 31300 – BRC metalltätande med svetsändar enligt EN 12627, med påmonterat hydraul-manöverdon
  • IA 31301 – BRC för ånga, metalltätande med svetsändar enligt EN 12627, med påmonterat hydraulmanöverdon

Godkännande
Ventilerna är CE-märkta (0575) och godkända för användning enligt PED 97/23/EC, Kategori III, fluidgrup 1. Manöverdonen uppfyller krav från olika myndigheter och klassningssällskap etc. Kopior på godkännande erhålles på begäran.

Montage
Montage bör ske med horisontell spindelaxel. Vid insvetsning skall spjället vara stängt och elsvets användas. Ventilerna är dubbelsidigt tätande och därför oberoende av strömningsriktningen, men montage med inlopp på axelsidan ger en något högre tätningskraft mot sätet. Se vidare information i driftinstruktion.

Du kanske också gillar …