Enkelt nivåövervakning med LevelWatcher
IA LevelWatcher
Visa alla

Kulventil med AUMA | IA 111/112

Kulventil med AUMA elektriskt manöverdon.

Dokument

Artikelnr: IA 111/112 Auma Kategori:
Beskrivning

Kulventil med AUMA-manöverdon | IA 111/122

Användningsområde
Fjärrvärme, fjärrkylasystem eller andra vätskesystem där fjärr- och lokalmanövrering av avstängningsventiler önskas.

Beskrivning
Elektriska ställdon används där ventiler inmonteras i system som skall fjärrmanövreras samt kunna samverka i automatiserade system för optimerad styrning. Auma elektriskt ställdon fås som standard för on/ off manövrering med konstant öppning/ stängningshastighet. Standardutrustad med momentbrytare samt tandemvägbrytare. Genom diverse tillbehör (se sid. 4) kan ställdonet utrustas med programmerbar motorstyrning för möjlighet att dela upp stängningsförloppet i olika stängningshastigheter. Med PROFIBUS-Interface är digital kommunikation möjlig via fältbuss. Det elektriska ställdonet kan anpassas för att passa ett flertal användningsområden. Ventiler med elektriska ställdon monteras in i system som ligger i kammare eller inomhus.

  • IA 111 – Auma kulventil KMC, fullt genomlopp, med påmonterat elmanöverdon för on-/off-drift
  • IA 112 – Auma kulventil KMC, reducerat genomlopp, med påmonterat elmanöverdon för on-/off-drift

Montage
Ventiler med flytande kula bör, om möjligt, monteras med vertikal spindelaxel. I övrigt är manöverdonet helt okänsligt för monteringsvinkel. Installation skall ske med öppen ventil. Manöverdonen bör monteras på fabrik hos ventilleverantören alternativt av resp. donleverantörsföretag för att säkerställa bästa funktion.

Godkännande
Ventilerna är godkända för användning inom Kategori I-III enligt PED 97/23/EC.

Du kanske också gillar …