Industriarmatur - En del av Gomero Nordic AB

Verksamheten i korthet

Industriarmatur är sedan starten 1977 en välrenommerad leverantör av ventiler och ventilstyrning inom energi, VVS och industri. Med fyrtio års erfarenhet och ett starkt varumärke i ryggen hjälper vi dagligen kunder att välja rätt lösningar i valet av armatur, manöverdon och ventilstyrning.

En del av Gomero Nordic AB

År 2020 döptes bolaget om till Gomero Nordic AB i syfte att tydliggöra den del av sortimentet vilket riktar sig mot elnätbolag och nätägare (SIPP Kontrollutrustning, läs mer på www.gomero.com) och särskilja det från vårt traditionella affärsområde inom flödeskontroll.

Namnet Industriarmatur lever vidare som vanligt för våra ventilkunder och är en bifirma/särskilt företagsnamn i Gomero Nordic AB (samma organisationsnummer likt tidigare). För dig som ventilkund förändras alltså ingenting förutom det legala namnet på våra dokument.

Bolagsstruktur

IA Industriarmatur Group AB har bytt namn till Gomero Group AB. Organisationsnummer 556623-4976.

Nytt aktienamn: Gomero Group
NY FISN-kod: GOMEROGR/SH
Kortnamn/TICKER: GOMERO
ISIN-kod: SE0011167535

IA Industriarmatur AB har bytt namn till Gomero Nordic AB. Organisationsnummer 556551-2422.

Alla bolag finns på Kämpegatan 16, 411 04 Göteborg.

Certifikat

Industriarmatur är certifierade både enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Dessa system är ett stöd i vår strävan efter ständiga förbättringar och borgar för en god företagsstruktur med hög kvalitet.

Som ett led i att ta vår del av ansvaret för miljön använder vi oss av miljöledningssystemet ISO 14001. Här har vi ett verktyg för att förverkliga våra miljöambitioner. Det viktigaste miljömålet för oss är att uppmuntra våra leverantörer att arbeta miljömedvetet. Ett sätt vi använder är att mäta hur många som är miljöcertifierade.