Slidventiler

Vad är en slidventil?

Slidventiler (gate valve) är ett samlingsnamn för flera olika typer av ventiler, men grundprincipen är en flervarvig ventil vilken reglerar flödet genom att en slid/kil glider in och ur sitt säte.

Vanligt förekommande typer av slidventiler är kilslidsventil och slussventil. Slidventiler är vanliga i låga tryckklasser för vatten men finns även för mer krävande media.

Funderar du på vilken typ av slidventil som passar ditt system? Kontakta oss!