Säkerhetsventiler

Vad är en säkerhetsventil?

Säkerhetsventilen (saftey valve) är en tryckinställd ventil för avblåsning av övertryck. När systemtrycket stiger oväntat eller ett tryckslag uppstår öppnar fjädern i säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket för att skydda det övriga systemet från tryckskador.

Säkerhetsventiler finns i många utföranden beroende på applikation med olika material, tätning, med/utan lättverk och i gastäta/öppna varianter.

Är du osäker på vilken ventil du behöver? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt ventil och dimensionera efter ditt system, hör av dig till oss!

1 2