ARI Zetrix nu i högre tryckklass!
ARI Predu nu även i rostfritt!
Visa alla

Treårigt ramavtal med SINFRA

PRESSMEDDELANDE
IA Industriarmatur Group AB (publ) har tilldelats ett treårigt ramavtal av SINFRA AB. Avtalet gäller från 2020-02-01

IA Industriarmatur Group AB (publ.) har tilldelats ett treårigt ramavtal som leverantör av ventiler och ventilstyrning, där vår egenutvecklade miljösäkra och uppkopplade styrnings-teknologi IA HECON för styrning och övervakning av ventiler i fjärrvärme- och fjärrkylanät är unik på den svenska marknaden.

Upphandlande part är Sinfra AB som är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening. Sinfra representerar 260 medlemsföretag i Sverige som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, El och VA. Syftet med Sinfras verksamhet är att förse sina medlemmar med kvalitetsprodukter och tillhörande tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

-Vi är självklart både glada och väldigt stolta över att blivit utsedda som leverantör av avstängningsventiler och vår egenutvecklade styrningsteknologi IA HECON med tillhörande tjänster till Sinfra AB. Sinfra representerar många viktiga kunder till oss på den svenska marknaden och ger oss förutsättningar att generera fler affärer de kommande tre åren.

Vi lever i en spännande tid. En tid då hållbarhet och effektivisering går hand i hand och ligger högt på agendan i de flesta branscher, inte minst inom energisektorn där vi har vårt fokus. Vi ser dessutom hur digitalisering skapar förutsättningar för nya affärsmodeller och förändringar i sättet att arbeta, säger Jan-Eric Nilsson, VD IA Industriarmatur Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se

Kort om IA Industriarmatur Group AB (publ.)
IA Industriarmatur Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn till inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom hållbar utveckling av system och tjänster. Kundfokus är ett centralt begrepp för oss. Vi lyssnar kontinuerligt till marknadens krav och önskemål. Förutsättningen för att klara detta är att vi har rätt mix av kompetenser, ett sunt arbetsklimat och en hållbar affär med god lönsamhet.

IA Industriarmatur Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: IAG).

Kort om Sinfra AB – En nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar.

Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening. Årligen omsätter Sinfra cirka 900 MKr genom avrop från Sinfras ramavtal. Sinfra representerar 260 medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Syftet med Sinfras verksamhet är att förse sina medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv.

Kort om IA HECON – Styrsystem för fjärrstyrning av markförlagda ventiler i distributionsnät för fjärrvärme/fjärrkyla.

Med IA HECON sätts driftsäkerhet och personalsäkerhet i första rummet. IA HECON använder hydrauliska manöverdon med hög ställkraft och ett kompakt yttre och är helt oberoende av fabrikat. IA HECON fjärrstyr nätets viktigaste ventiler från driftcentralen vilket medför effektivare utförande av underhåll och snabbare åtgärd vid nödsituationer!

Comments are closed.