1 produkt

  • ARI Zetrix med dubbelfläns

    Vridspjäll | ARI Zetrix

    Vridspjällsventil i trippelexentriskt utförande med metalltätning i täthetsklass A. Lämplig för en lång rad medier i form av vätskor, gaser och ånga upp till +427°C för process och industri.