799 ZI går också att få med penumatiskt manöverdon.

799 ZI går också att få med penumatiskt manöverdon.