Kulventil för höga tryck och krävande applikationer. Med manöverdon på bilden.

Kulventil för höga tryck och krävande applikationer. Med manöverdon på bilden.