ARI Zetrix med LUG

Trippelexentriskt spjällventil för krävande applikationer i LUG utförande.