Kägelventil för havsvatten!

Kägla i rödgods finns som tillbehör för användning med havsvatten.