Elektriskt manöverdon från AUMA

Elektriskt manöverdon från AUMA