P-märkt kulventil för markförläggning i fjärrvärmenät.

P-märkt kulventil för markförläggning i fjärrvärmenät.