BRC hydrauliskt manöverdon för 90-gradiga ventiler.

BRC hydrauliskt manöverdon för 90-gradiga ventiler.