WM pneumatiskt manöverdon för 90-gradiga ventiler.

WM pneumatiskt manöverdon för 90-gradiga ventiler.