Nålventil för höga tryck och temperaturer.

Nålventil för höga tryck och temperaturer.