Helsvetsad kulventil med AUMA-manöverdon.

Helsvetsad kulventil med AUMA-manöverdon.