Helsvetsad kulventil med BRC-manöverdon.

Helsvetsad kulventil med BRC-manöverdon.