Mjuktätad vridspjällsventil med WM pneumatiskt manöverdon.

Mjuktätad vridspjällsventil med WM pneumatiskt manöverdon.