Metalltätad spjällventil med WM pneumatiskt manöverdon.

Metalltätad spjällventil med WM pneumatiskt manöverdon.