Metalltätad spjällventil med BRC hydrauliskt manöverdon.

Metalltätad spjällventil med BRC hydrauliskt manöverdon.