Självverkande reducerventil för vätskesystem.

Självverkande reducerventil för vätskesystem.