Kulsektroventil för reglering.

Kulsektroventil för reglering.