Industriell tryckreduceringsventil för vätska, gas och ånga.

Industriell tryckreduceringsventil för vätska, gas och ånga.