Kägelventil från ARI med Premio elektriskt manöverdon.

Kägelventil från ARI med Premio elektriskt manöverdon.