Kägelventil med svetsändar

Kägelventil med svetsändar