Helsvetsat kulventil med svetsändar

Helsvetsat kulventil med svetsändar. Mindre dimensioner än DN150 manövreras med handspak.