3-delad kulventil med gängor. Väl lämpad för montage av manöverdon.

3-delad kulventil med gängor. Väl lämpad för montage av manöverdon.