2-delad kulventil med gängor. Väl lämpad för montage av manöverdon.

2-delad kulventil med gängor. Väl lämpad för montage av manöverdon.