2-delad kulventil i gjutjärn med flänsar.

2-delad kulventil i gjutjärn med flänsar.