P-märkt kulventil med fullt flöde med svetsändar. Manuellt växel eller manöverdon.

P-märkt kulventil med fullt flöde med svetsändar. Manuellt växel eller manöverdon.